Niebieski marsz w Grodzisku Mazowieckim

 

Niebieski marsz

III Niebieski Marsz dla Autyzmu w Grodzisku Mazowieckim

Szacuje się, że w Polsce na zaburzenia ze spektrum autyzmu cierpi ponad 80 tysięcy dzieci i młodzieży. Ta liczba wciąż rośnie.

Wokół autyzmu wciąż krąży wiele mitów, szkodliwych stereotypów.

Tego typu inicjatywy jakie odbywają się cyklicznie w Grodzisku Mazowieckim, mają uświadomić wszystkim, że ktoś ze spektrum autyzmu, jest inny, ale wcale nie oznacza, że gorszy.

Celem Naszej inicjatywy jest:

 •  szerzenie świadomości na temat Autyzmu,
 • integracja lokalnych placówek edukacyjnych w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
 • wdrożenie AAC do przestrzeni lokalnej,
 • promowanie równości społecznej.

III Niebieski Marsz dla Autyzmu odbędzie się 05.04.2024 o godzinie 10.00 w Grodzisku Mazowieckim.

Wymarsz  nastąpi spod siedziby Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola “Tęczowy Domek” ul. 3 Maja 38C.

Zasady uczestnictwa w marszu

1. W III Niebieskim Marszu dla Autyzmu uczestniczą dzieci ze zgłoszonych szkół i przedszkoli.

2. Zgłoszenia szkół i przedszkoli są wysyłane e-mailowo lub telefonicznie Organizatorowi.

3. Dzieci uczestniczą w marszu z opiekunami.

4. Zgłoszone placówki mają obowiązek zapewnić opiekę i bezpieczeństwo w trakcie marszu, swoim podopiecznym.

5. Kolejność przemarszu jest ustalana przez Organizatora.

6. Wszyscy uczestnicy Marszu dla Autyzmu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

7. Organizator rekomenduje aby uczestnicy Marszu dla Autyzmu mieli na sobie kamizelkę odblaskową lub element ubioru zwiększający widoczność uczestnika w czasie przemarszu

8. Organizator zobowiązuje uczestników do przestrzegania zasad utrzymania czystości w miejscach publicznych

9. Organizator zachęca do przygotowania niebieskich transparentów z hasłami promującymi równość społeczną lub/i posiadania niebieskich elementów ubioru

Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do dnia 22.03.2024 roku drogą telefoniczną pod numerem tel.518 – 963 – 802 lub e-mail sekretariat@teczowydomek.edu.pl

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie informacji o ilości uczestników i opiekunów.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Marszu niezbędny jest kontakt z Organizatorem.

Przebieg marszu

1. Wszystkie placówki edukacyjne spotykają się o godzinie 10.00 pod siedzibą Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego “Tęczowy Domek” ul. 3 Maja 38C.

2. Uroczyste powitanie uczestników Marszu. Następnie formowanie przemarszu według wskazówek Organizatora: najpierw przedszkola terapeutyczne, szkoły specjalne, przedszkola publiczne, na końcu szkoły podstawowe.

3. Uczestnicy Marszu przemaszerują ulicami.

4. Przejścia przez skrzyżowania ulic, będą monitorowane przez służby mundurowe, dlatego też prosimy o sprawne przechodzenie grup, aby nie blokować ruchu drogowego.

5. Uczestnicy marszu będą ubrani w niebieskie stroje lub/i będą posiadać transparenty z niebieskimi akcentami. Kolor niebieski jest symbolem solidarności z osobami z autyzmem.

6. Przemarsz nastąpi ulicami:

 • 3 Maja
 • W. Bartniaka
 • 1 maja
 • 11 Listopada
 • Spółdzielcza
 • Centrum Kultury

Mapa niebieskiego marszu w Grodzisku Mazowieckim

7. Uroczyste zakończenie pod Centrum Kultury przy ul. Spółdzielczej. Podziękowania dla patronów i wszystkich uczestników wydarzenia.

8. Finałem przemarszu będzie wystrzelenie niebieskich flar dymnych, oraz występ grodziskich tamburmajorek z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Grodzisku Mazowieckim.

Grupa została założona w 2007 roku przez Ryszarda Klechę – tamburmajora Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, który pełnił funkcję kapelmistrza do 2018 r. Od kwietnia 2018 r. kapelmistrzem Orkiestry jest Tomasz Kirszling– trębacz i pedagog. Kierowniczką zespołu jest Pani Dorota Lach-Antczak. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory rozrywkowe, klasyczne, liturgiczne oraz wiele znanych szlagierów.

Zespół znany jest nie tylko w gminie Grodzisk Mazowieckim, ale również w całym województwie mazowieckim. Swoje umiejętności systematycznie prezentuje w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi we Francji czy Litwie. Dlatego też, bardzo się cieszymy, że grupa zgodziła się uświetnić Nasze wydarzenie swoim występem.

9. Powrót uczestników do placówek edukacyjnych.

Zapraszamy na Nasz Niebieski  Marsz!

Bądź z Nami!

Ubierz się na niebiesko!!

Jeśli chcesz zostać Naszym wolontariuszem, zgłoś się już dziś!

 • poszukujemy osób chcących wspomóc Nas w przemarszu ulicami Grodziska Mazowieckiego, gwarantujemy niezapomniane wrażenia i niebieskie serca 🙂
 • kontakt pod numerem telefonu: 518-963-802, 501-346-712