Cennik

 

Zajęcia indywidualne

Terapia psychologiczna
140 zł / 55 min
Psychoterapia dzieci/młodzieży
180 zł / 55 min

*dwa pierwsze spotkania 220 zł

Psychoterapia u dr Marty Kulpy
200 zł / 55 min

*dwa pierwsze spotkania 220 zł

Psychoterapia dorosłych
180 zł / 55 min

*dwa pierwsze spotkania 220 zł

Terapia pedagogiczna
140 zł / 55 min
Terapia logopedyczna
140 zł / 55 min
Terapia integracji sensorycznej (SI)
140 zł / 55 min
Terapia ręki
140 zł / 55 min
Terapia 90 min
210 zł
Terapia 45 min
110 zł
Terapia 30 min
90 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
140 zł / 55 min
Program terapeutyczny
140 zł
Rehabilitacja dzieci
140 zł / 55 min
Rehabilitacja dorosłych
160 zł / 55 min
Trening umiejętności społecznych 1h
80 zł / 60 min
Trening umiejętności społecznych 2h
160 zł / 120 min

Tryb konsultacyjny – Terapia indywidualna może też odbywać się w trybie konsultacyjnym (o kilku spotkaniach wstępnych) prowadzący układa dla dziecka indywidualny program terapeutyczny i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Terapeuta szkoli osoby, które będą realizowały program (np. rodzice, terapeuci, nauczyciele,). W zależności od potrzeb dziecka ustalane są dalsze konsultacje i zmiany w programie. Terapia indywidualna w trybie konsultacyjnym
* – 100 zł/55 minut – (Opłata obejmuje konsultację programu i monitoring postępów oraz omówienie z rodzicem na terenie „Ośrodka”).
*Koszt terapii na terenie domu ustalany jest indywidualnie.

Konsultacje

Konsultacja psychiatryczna
450 zł

pierwsza i druga wizyta po 60 min

Konsultacja psychiatryczna
350 zł

trzecia i kolejne wizyty 30 min

Konsultacja psychologiczna
220 zł / 60 min

opłacona przed wizytą, w dniu zapisu

Konsultacja dla rodziców
220 zł / 60 min

dla rodziców, którzy nie są pewni do jakiego specjalisty powinni się udać i  w czym tkwi problem dziecka np. trudności szkolne, problemy z uwagą, wolne tempo pracy, mało czytelne pismo

Konsultacja psychologiczna
440 zł / 120 min

opłacona przed wizytą, w dniu zapisu

Konsultacja logopedyczna
220 zł / 60 min

opłacona przed wizytą, w dniu zapisu

Konsultacja psychologiczna przed przyjęciem dziecka na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
170 zł / 60 min

opłacona przed wizytą, w dniu zapisu

Konsultacja psychologiczna dla osób, które nie są pewne czy powinny zdiagnozować dziecko w kierunku autyzmu, Zespołu Aspergera
220 zł / 60 min

opłacona przed wizytą, w dniu zapisu

Konsultacja i wydanie opinii o możliwości brania udziału w filmie, reklamie
220 zł / 60 min

plus opinia 150 zł

Konsultacja środowiskowa (dom, przedszkole, szkoła)
500 zł / 120 min

opłacona przed wizytą, w dniu zapisu

opinia dodatkowo 150 zł

Seksuolog dzieci, młodzieży i dorosłych
220 zł / 60 min

*na pierwszą wizytę (konsultację) prosimy rodziców o przynieniesienie książczki zdrowia dziecka oraz dokumentacji dziecka (np; opinia psychologiczna, opinia leogopedyczna, opis funkcjonowania z przedszkola, opis funkcjonowania ze szkoły- oczywiście, jeśi rodzice posiadają taką dokumentację.

Diagnozy

Diagnoza Całościowych Zaburzeń Rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera)
3200zł

cykl spotkań, łącznie z zaświadczeniem od lek. psychiatry, w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii

Diagnoza ADHD
3200 zł
cykl spotkań, w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
450 zł
w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii
Diagnoza dysleksji/dysgrafii
700 zł
2- 3 spotkania po około 1 godzinie, w tym test służący do diagnozy intelektu Stanford Binet 5 oraz test uczenia się słuchowego TUS, w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii
Diagnostyka funkcjonowania dziecka test PEP-R
500 zł

profil psychoedukacyjny, w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii

Diagnostyka funkcjonowania dziecka z autyzmem
500 zł

na podstawie testu VB Mapp, w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii

Diagnoza intelektu testem Stanford Binet 5
450 zł

dla dzieci od 2 roku życia i dorośli, w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii

Diagnoza gotowości szkolnej
700 zł

w tym test służący do diagnozy intelektu Stanford Binet

Diagnoza funkcji poznawczych
450 zł
istotnych z punktu widzenia nauki szkolnej – PU 1 LITE – uwaga, pamięć robocza, funkcje wykonawcze, dzieci w wieku 10-12 lat, w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii
Program terapeutyczny
200 zł
Diagnoza logopedyczna
500 zł
w tym obrazkowy test słownikowy dla dzieci w wieku 2-6 lat
Test ADOS
700 zł

w cenie diagnozy zawarte jest wydanie pisemnej opinii

Przygotowanie strategii AAC / pomocy AAC / osobistego narzędzia do komunikacji / książki komunikacyjnej
150 zł / 60 min
STAI – Badanie przeznaczone do diagnozy lęku
70 zł

plus opinia 150 zł

Test CDI 2- C
70 zł

stosowany wspomagająco w diagnostyce Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży plus opinia 150 zł

Test Conners
660 zł

stosowany wspomagająco w diagnostyce ADHD (konsultacja, kwestionariusze, opis wyniku, omówienie)

Kwestionariusz ASRS
70 zł

stosowany wspomagająco w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu plus opinia 150 zł

KBPK-R
70 zł

narzędzie uzupełniające  przy diagnozie osobowości młodzieży (12-13lat) plus 150 zł opinia

Test MOXO
450 zł

spotkanie z rodzicem, test, wynik

Opinie i zaświadczenia

Opinia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
150 zł

dla dzieci z terapii 130 zł

Zaświadczenie o udziale w zajęciach/ podjęciu terapii
bezpłatne*
*bezpłatne jeżeli zrealizowane są min.
3 spotkania. W przeciwnym razie płatne 50 zł.
Zaświadczenie o zwolnieniu z zajęć w-fu / o opiece psychiatrycznej, przyjmowanych lekach/dla lekarza POZ i inne krótkie zaświadczenia
30 zł
w trakcie wizyty bezpłatne
Zaświadczenie o stanie zdrowia do potrzeb orzekania o niepełnosprawnośc
60 zł
w trakcie wizyty bezpłatne
Zaświadczenie o kształcenie specjalne / indywidualne nauczanie/zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia/ o wydłużenie czasu pisania egzaminu/ o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych
60 zł
w trakcie wizyty bezpłatne
Opinia do szkoły przygotowana przez lekarza psychiatrę
150 zł
Zaświadczenie o kształcenie specjalne i o stanie zdrowia do potrzeb orzekania o niepełnosprawności w ramach diagnozy Całościowych zaburzeń Rozwoju w Poradni „SPEKTRUM”
bezpłatne
Recepta bez wizyty
50 zł
Historia choroby / xero dokumentacji medycznej
bezpłatne

* Opinie i zaświdczenia wydawne są na pisemny wniosek rodziców i opiekunów prawnych dziecka – czas oczekiwania na zaświdczenie dwa dni, opinie do 3 tygodni