Cennik

 

Zajęcia indywidualne

Terapia psychologiczna
110 zł / 60 minut
Psychoterapia dzieci/młodzieży
150 zł / 55 minut
Psychoterapia dorosłych
150 zł / 160 zł / 55 minut
Terapia pedagogiczna
110 zł / 55 minut
Terapia logopedyczna
110 zł / 55 minut
Terapia integracji sensorycznej (SI)
110 zł / 55 minut
Terapia ręki
110 zł / 55 minut
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
110 zł / 55 minut
Program terapeutyczny
110 zł
Rehabilitacja dzieci
110 zł / 55 minut
Rehabilitacja dorosłych
120 zł/ 55min
Trening umiejętności społecznych
70 zł/ 60 min
Trening umiejętności społecznych
140 zł/ 120 min

Tryb konsultacyjny – Terapia indywidualna może też odbywać się w trybie konsultacyjnym (o kilku spotkaniach wstępnych) prowadzący układa dla dziecka indywidualny program terapeutyczny i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Terapeuta szkoli osoby, które będą realizowały program (np. rodzice, terapeuci, nauczyciele,). W zależności od potrzeb dziecka ustalane są dalsze konsultacje i zmiany w programie. Terapia indywidualna w trybie konsultacyjnym
* – 100 zł/55 minut – (Opłata obejmuje konsultację programu i monitoring postępów oraz omówienie z rodzicem na terenie „Ośrodka”).
*Koszt terapii na terenie domu ustalany jest indywidualnie.

Konsultacje

Konsultacja psychologiczna
160 zł / 60 minut
Konsultacja dla rodziców
160 zł / 60 minut

którzy nie są pewni do jakiego specjalisty powinni się udać i w czym tkwi problem dziecka np. trudności szkolne, problemy z uwagą, wolne tempo pracy, mało czytelne pismo

Konsultacja psychologiczna
320 zł / 120 minut
Konsultacja logopedyczna
160 zł / 60 minut
Konsultacja psychologiczna
160 zł / 60 minut

przed przyjęciem dziecka na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

Konsultacja psychologiczna ZA
160 zł / 60 minut

dla osób, które nie są pewne, czy powinny zdiagnozować dziecko w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera

Konsultacja i wydanie opinii
160 zł / 60 minut

o możliwości brania udziału w filmie, reklamie; dodatkowo opinia 120 zł

Konsultacja środowiskowa
400 zł / 120 minut

(dom, przedszkole, szkoła); opinia dodatkowo płatna 120 zł

*na pierwszą wizytę (konsultację) prosimy rodziców o przynieniesienie książczki zdrowia dziecka oraz dokumentacji dziecka (np; opinia psychologiczna, opinia leogopedyczna, opis funkcjonowania z przedszkola, opis funkcjonowania ze szkoły- oczywiście, jeśi rodzice posiadają taką dokumentację.

Diagnozy

Całościowe Zaburzenia Rozwoju
1450 zł

Autyzm, Zespół Aspergera

Diagnoza ADHD
1450 zł

cykl spotkań

Diagnoza procesów integracji sensorycznej
400 zł
Diagnoza dysleksji/dysgrafii
550 zł
2- 3 spotkania po około 1 godzinie, w tym test służący
do diagnozy intelektu Stanford Binet 5 oraz test uczenia się słuchowego TUS
Diagnostyka funkcjonowania dziecka test PEP-R
400 zł

profil psychoedukacyjny

Diagnostyka funkcjonowania dziecka z autyzmem
400 zł

na podstawie testu VB Mapp

Diagnoza intelektu testem Stanford Binet 5
350 zł

dla dzieci od 2 roku życia i dorośli

Diagnoza gotowości szkolnej
550 zł
Diagnoza funkcji poznawczych
400 zł
istotnych z punktu widzenia nauki szkolne – PU 1 LITE- uwaga, pamięć robocza, funkcje wykonawcze, dzieci w wieku 10-12 lat
Program terapeutyczny
150 zł
Diagnoza logopedyczna
420 zł
w tym obrazkowy test słownikowy dla dzieci w wieku 2- 6 lat
Test ADOS
500 zł
Przygotowanie strategii AAC / pomocy AAC / osobistego narzędzia do komunikacji / książki komunikacyjnej
120 zł/ 60 min
STAI – Badanie przeznaczone do diagnozy lęku
50 zł
Test CDI 2- C
50 zł

stosowany wspomagająco w diagnostyce Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

Test Conners
50 zł

stosowany wspomagająco w diagnostyce ADHD

Kwestionariusz ASRS
50 zł

stosowany wspomagająco w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu

KBPK-R-
50 zł

narzędzie uzupełniające  przy diagnozie osobowości młodzieży (12-13lat)

Opinie i zaświadczenia

Opinia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
120 zł

dla dzieci z terapii 100 zł

Zaświadczenie o udziale w zajęciach/ podjęciu terapii
bezpłatne*
*bezpłatne jeżeli zrealizowane są min.
3 spotkania. W przeciwnym razie płatne 50 zł.

* Opinie i zaświdczenia wydawne są na pisemny wniosek rodziców i opiekunów prawnych dziecka – czas oczekiwania na zaświdczenie dwa dni, opinie do 3 tygodni