Cennik

 

Zajęcia indywidualne

Terapia psychologiczna
90 zł / 60 minut
Psychoterapia
120 zł / 60 minut
Terapia par i małżeństw
140 zł / 60 minut
Terapia pedagogiczna
90 zł / 60 minut
Terapia logopedyczna
90 zł / 60 minut
Terapia logopedyczna
60 zł / 30 minut
Terapia integracji sensorycznej (SI)
90 zł / 60 minut
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
90 zł / 60 minut
Terapia ręki
90 zł / 60 minut
Program terapeutyczny
90 zł
Rehabilitacja dzieci
90 zł
Rehabilitacja dorosłych
100 zł

Tryb konsultacyjny – Terapia indywidualna może też odbywać się w trybie konsultacyjnym (o kilku spotkaniach wstępnych) prowadzący układa dla dziecka indywidualny program terapeutyczny i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Terapeuta szkoli osoby, które będą realizowały program (np. rodzice, terapeuci, nauczyciele,). W zależności od potrzeb dziecka ustalane są dalsze konsultacje i zmiany w programie. Terapia indywidualna w trybie konsultacyjnym
* – 100 zł/55 minut – (Opłata obejmuje konsultację programu i monitoring postępów oraz omówienie z rodzicem na terenie „Ośrodka”).
*Koszt terapii na terenie domu ustalany jest indywidualnie.

Konsultacje

Konsultacja psychiatryczna
200 zł / 30 minut
Konsultacja psychologiczna
120 zł / 60 minut
Konsultacja psychologiczna
160 zł / 90 minut
Konsultacja logopedyczna
120 zł / 60 minut
Konsultacja psychologiczna TUS
120 zł / 60 minut

przed przyjęciem dziecka na Trening Umiejętności Społecznych

Konsultacja psychologiczna ZA
120 zł / 60 minut

dla osób, które nie są pewne, czy powinny zdiagnozować dziecko w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera

Konsultacja środowiskowa
200 zł / 60 minut

dom, przedszkole, szkoła

*na pierwszą wizytę (konsultację) prosimy rodziców o przynieniesienie książczki zdrowia dziecka oraz dokumentacji dziecka (np; opinia psychologiczna, opinia leogopedyczna, opis funkcjonowania z przedszkola, opis funkcjonowania ze szkoły- oczywiście, jeśi rodzice posiadają taką dokumentację.

Diagnozy

Całościowe Zaburzenia Rozwoju
1400 zł

Autyzm, Zespół Aspergera

Dodatkowa wizyta u Psychologa/Psychiatry
200 zł
Dodatkowa wizyta w szkole/przedszkolu
200 zł
Test PEP-R
350 zł

profil psychoedukacyjny w pakiecie z Diagnozą CZR

Test WISC-R
300 zł

Skala Inteligencji Wechslera w pakiecie z Diagnozą CZR

Diagnoza ADHD
1100 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej
300 zł
Diagnoza dysleksji/dysgrafii
450 zł

w tym badanie intelektu testem WISC-R -Skala Inteligencji Wechslera

Program terapeutyczny
90 zł
Diagnostyka funkcjonowania dziecka
400 zł

test PEP-R; profil psychoedukacyjny

Diagnoza intelektu testem WISC-R
300 zł

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci w wieku 6-16 lat, 3 spotkania (wywiad z rodzicem, badanie dziecka, omówienie plus  pisemna opinia)

Badanie gotowości szkolnej
330 zł

wywiad z rodzicem, badanie dziecka, omóweinie plus pisemna opinia

Opinie i zaświadczenia

Opinia psychologiczna
100 zł
Opinia pedagogiczna
100 zł
Opinia logopedyczna
100 zł
Opinie dla dzieci
80 zł
uczestniczących w terapii indywidualnej i grupowej
Zaświadczenie o udziale w zajeciach
bezpłatnie
Zaświadczenie o podjęciu terapii
bezpłatnie

* Opinie i zaświdczenia wydawne są na pisemny wniosek rodziców i opiekunów prawnych dziecka – czas oczekiwania na zaświdczenie dwa dni, opinie do 3 tygodni

Zajęcia grupowe

OFERTA DLA DZIECI Z DIAGNOZĄ AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA

Trening umiejętności społecznych
110 zł

dla dzieci starszych i dla młodzieży (TUS) – 2-godzinne zajęcia

Trening umiejętności społecznych
60 zł

dla dzieci starszych i dla młodzieży (TUS) – 1-godzinne zajęcia

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych
110 zł

2-godzinne zajęcia

Szkolenia

Szkolenie dla rodziców
indywidualna wycena
Szkolenia dla nauczycieli i terapeutów
indywidualna wycena

* Opinie i zaświdczenia wydawne są na pisemny wniosek rodziców i opiekunów prawnych dziecka – czas oczekiwania na zaświdczenie dwa dni, opinie do 3 tygodni