Nasz zespół

 

Katarzyna Wiśniewska

Psycholog, terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: specjalizacja: „Psychologia kliniczna dziecka” oraz Psychologia rehabilitacyjna dzieci i młodzieży. Terapeuta z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Zdobyła również bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), a także z dziećmi typowo rozwijającymi się, ale prezentującymi trudności wychowawcze.
Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Ukończyła studia podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej.
Przez lata psycholog – konsultant w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przylądek”. Była także diagnostą w poradni psychologiczno- pedagogicznej (przeprowadzała specjalistyczne badania diagnostyczne –wywiad, obserwacja, testy psychologiczne) oraz członkiem zespołu orzekającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju). Członek zespołu diagnozującego zaburzenia rozwoju. Przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i stażystów. Ponadto prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowym. Dwukrotnie otrzymała nagrodę i wyróżnienie Starosty Grodziskiego za sumienne wykonywanie swojej pracy i aktywną postawę w procesie pomagania innym.
Jest odpowiedzialna za program szkoleniowy i nadzorowanie pracy terapeutów i terapeutów – cieni w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Wykształcenie:
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: Specjalizacja „Psychologia kliniczna dziecka”, Specjalizacja „Psychologia rehabilitacyjna dzieci i młodzieży”
Studia Podyplomowe Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej: Stosowana Analiza Zachowania
Studia Podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej.

Szkolenia i kursy:
„Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R w procesie diagnozy psychopedagogicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”
„Trening Umiejętności społecznych”
„Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU-1”
„Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich „Bateria5/6”
Całościowe zaburzenia rozwoju- postępowanie diagnostyczne”
„Praca z  dzieckiem z zespołem Aspergera”
„Trzystopniowe szkolenie z ABA (Applied Behavior Analysis)”
„Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli”
„Kurs z zakresu pierwszej pomocy dzieciom (Pediatric Basic Life Support)”
V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej
VB- MAPP- Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem
Prawo oświatowe dla nauczycieli- Instytut Kształcenia Eko- Tur
Konferencja Szkoleniowa ” Autyzm. Seksualność. Dylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków”- Fundacja Synapsis

Udział w konferencjach i szkoleniach:
Udzielanie specjalistycznych porad podczas Powiatowej Akcji  „Dni Bezpłatnych Porad” w Grodzisku Mazowieckim
Prowadzenie zajęć „Jak pracować z dziećmi z autyzmem” w ramch Międzyszkolnego Zespołu Samokształceniowego przy Bibliotece Pedagogicznej
Prelegent Konferencji naukowo- szkoleniowej „Poznać- Zrozumieć- Pomóc. Jak wspierc dzieci z trudnościami  w rozwoju” w Łazach. Temat wystąpienia „Jak pracować nad zachowaniami trudnymi”
Udzielanie specjalistycznych porad podczas Konferencji „ABC autyzmu” w Żyrardowie.

Doświadczenie zawodowe:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim – Psycholog
Psycholog-Konsultant w Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu ”Przylądek”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu ”Przylądek”- Psycholog
„Usługi Terapeutyczno-Edukacyjne,”- Terapeuta Prowadzący, psycholog.
Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” Dr Monika Suchowierska: Terapeuta, Terapeuta prowadzący
Fundacja „Scolar”- staż
Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW- staż
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych- wolontariat

  Anna Krauze

  Psycholog, diagnosta, obecnie w trakcie superwizji mających na celu uzyskanie certyfikatu BCBA

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego , specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka, studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania w SWPS.
  Pracuje z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju metodą Stosowanej Analizy Zachowania.
  Odbyła staż w Ośrodku Wczesnej Interwencji na ul. Pilickiej w Warszawie oraz w Fundacji Synapsis.
  Obecnie współpracuje z Fundacją Scolar gdzie prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera.
  Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i psychologów z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz pracuje w zespole diagnozującym zaburzenia rozwoju.
  Jest autorką poradnika Emocje w przedszkolu: Dziecko z zaburzeniami rozwoju – autyzm, Emocje w przedszkolu: Nagradzanie i karanie dziecka. (wyd. Raabe, 2014)

   Agnieszka Kimbar – Piasecka

   Psychoterapeuta w nurcie Gestalt.

   Certyfikuje się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Program Szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).Pracuje w oparciu o kodeks etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.Certyfikuje się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Program Szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).Pracuje w oparciu o kodeks etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży.Uczestniczy w kursach i warsztatach doszkalających aby poszerzyć swoje kompetencje i zyskać głębsze spojrzenie na własną praktykę psychoterapeutyczną. Czerpie z wieloletniego doświadczenia pracy z ludźmi pochodzących z różnych kręgów kulturowych i społecznych.  Sensem i celem jej pracy jest budowanie wspólnej przestrzeni, gdzie akceptacja, zrozumienie i wsparcie będą umożliwiać swobodną wymianę  myśli i emocji. Miejsce, gdzie w bezpiecznych i przyjaznych warunkach będzie można doświadczać siebie w różnych odsłonach. Bliska relacja z drugim człowiekiem jest niezbędna i konieczna dla dobrego rozwoju oraz pełnej i harmonijnej relacji z samym sobą.  Pani Agnieszka jest także certyfikowanym instruktorem Jantra Jogi akredytowanym przez Shang Shung Institute. Ponadto ukończyła  studia na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Filozofię i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a także roczne studium aktorskie L’art w Krakowie. Wiele lat pracowała jako opiekun i manager artystów. Prowadzi także zajęcia i warsztaty jogi z elementami maindfulness dla dorosłych, dzieci i młodzieży

    Tomasz Piasecki – Kimbar

    Psycholog, psychoterapeuta

    Pracuje w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, której fundamentem jest przekonanie iż zadowolenie i satysfakcja z życia są wynikiem dobrych i głębokich relacji z ważnymi dla nas osobami, umiejętnością dostosowywania się do zmian i życie spójnie ze swoimi uczuciami.

    Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

    Absolwent Wydziału Psychologii na SWPSie
    Ukończył 4-letnie studia psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz posiadającym akredytację World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling 
    Bierze udział w szkoleniu EFT (Emotion Focused Therapy), psychoterapii humanistycznej zorientowanej na emocje prowadzonej w ramach ISEFT  (International Society for Emotion-Focused-Therapy)
    Odbył szkolenia z podejścia pracy z ciałem „Focusing” w International Focusing Institute
    Uczestniczy w grupowych i indywidualnych superwizjach prowadzonych przez terapeutów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne
    Ukończył warsztaty z metody Feldenkreisa w Feldenkrais International Training Centre w Wielkiej Brytanii
    Prowadzi warsztaty rozwojowe i edukacyjne związane z redukcją stresu i nauką relaksacji
    Instruktor jogi i medytacji, ukończył kurs nauczycielski jogi Iyengara w polskim Stowarzyszeniu Jogi Iyengara
    Prowadzi własną praktykę, a od 2016 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową osób z rodzin dysfunkcyjnych DDA/DDD
    Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które cierpią z powodu wewnętrznych konfliktów, zaburzeń nastroju, depresji, lęków, problemów w relacjach, trudności w rodzinie, rozterek egzystencjalnych, terapię indywidualną i grupową DDA i DDD

    Życie prywatne
    Czas wolny od pracy lubi spędzać z rodziną i bliskimi, poświęcam go również na poszukiwania dreszczyku emocji w sporcie i wyciszenia w jodze.

     Agnieszka Włoczkowska

     Psycholog, pedagog specjalny z długoletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

     Prowadzi zajęcia w zakresie diagnozy oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży (w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych), korekcyjno-kompensacyjnych dzieci (indywidualne i grupowe). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – warsztaty dla rodziców. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.
     Wykształcenie:
     ·         W trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU)
     ·         Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie – psychologia kliniczna dziecka
     ·         Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej
     ·         Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogika specjalna w zakresie pracy socjalnej
      Wybrane kursy, warsztaty i szkolenia:
     ·         szkolenie: „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosownej Analizy Zachowania”. Czyli terapia behawioralna w praktyce
     ·         kurs doskonalący: „Praca z uczniami niepełnosprawnymi w edukacji włączającej”
     ·         doskonalenie nauczycieli: „Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystywaniem różnych technik terapeutycznych”
     ·          warsztat szkoleniowy: „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
     I stopień”
     ·         doskonalenie nauczycieli: „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem Zespołu Aspargera, na różnych etapach edukacyjnych”
     ·         doskonalenie nauczycieli: „Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka”
     ·         szkolenie dla nauczycieli: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z dysleksją na poszczególnych przedmiotach”
     ·          szkolenie dla nauczycieli: „Do szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją – krok po kroku”
     ·          szkolenie „Zadania Zespołu Placówek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”
     ·          szkolenia I, II i III stopnia dla organizatorów i realizatorów Programu: „Pedagog Rodzinny w systemie wychowania i środowiskowej opieki nad dzieckiem”

     Doświadczenie zawodowe:
     ·         Ośrodek Środowiskowy Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Poradni CBT w Warszawie – psycholog diagnosta
     ·         Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Mazowieckim – psycholog szkolny

      Anna Barańska

      Psycholog, arteterapeuta, psycholog transportu.

      Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończyła studia na kierunku psychologia kliniczna.
      Od 2016r. dyplomowana arteterapeutka.
      Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przeprowadza badania psychotechniczne z zakresu medycyny pracy oraz zajmuje się orzecznictwem psychologicznym kierowców.
      Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia Kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
      Odbyła staż kliniczny wraz z praktyką arteterapeutyczną w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
      Od 2016 roku prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Współpracuje z przedszkolami i ośrodkami terapeutycznymi dla dzieci.

       Anna Zielińska

       Kierownik administracyjny

       Ukończyła Administrację Publiczną w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Odbyła szkolenie z Organizacji i zarządzania oświatą oraz rejestratorki systemu Serum w placówkach medycznych. Z poradnią SPEKTRUM oraz Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „Tęczowy domek” związana od stycznia 2017r. Zawsze uśmiechnięta i pomocna. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni do jakiego specjalisty powinniście zapisać swoje dziecko, bądź potrzebujecie porady w temacie dotyczącym np. diagnoz, bądź dokumentów związanych z poradnią to właśnie P. Ania pomoże w pierwszym kontakcie.

        Anna Zwonik-Koszper

        Psycholog

        Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Psychologii na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie gdzie w 2010 roku uzyskała tytuł magistra w specjalności psychologii klinicznej.Na studiach zdobyła przygotowanie do pracy w zakresie poradnictwa psychologicznego, pełnienia roli terapeuty oraz prowadzenia warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.
        Doświadczenie zawodowe zdobywała w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na Oddziale Psychiatrycznym oraz w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej. Przeszła szkolenie I stopnia „Psychologiczno – prawne podstawy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych” organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.
        W 2020 roku ukończyła Studia Podyplomowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa na dwóch kierunkach gdzie zdobyła przygotowanie do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada także uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej, zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, a także do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.
        Prywatnie –spełniająca się mama dwójki nastoletnich dzieci Osoba żyjąca w zgodzie z naturą, uwielbiająca przyrodę i kochająca zwierzęta dla której praca jest pasją oraz częścią życia.

         Iwona Kubera

         Psycholog

         Absolwentka WSFiZ w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w WSPP im. Wincentego Pola w Lublinie w zakresie Kwalifikacje nauczycielskie. Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą.
         Odbyła szereg szkoleń i kursów potwierdzających nabycie odpowiednich kompetencji do pracy metodami:
         – Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
         – ABA – Stosowana Analiza Zachowania.
         – Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia.
         – Terapia Ręki.
         Od kilku lat pracuje CKT Spektrum jako psycholog, prowadzi Trening Umiejętności Społecznych (TUS) oraz indywidualną terapię dzieci ze spektrum autyzmu.

          Justyna Britmann

          Psycholog, psychoterapeuta

          Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Zajmuje się również wspieraniem rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych. Ukończyła kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w warsztatach psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w ośrodku Mabor. Ukończyła kurs kwalifikacyjny  w zakresie przygotowania pedagogicznego uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez pięć lat pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie udzielała konsultacji psychoterapeutycznych oraz prowadziła terapię grupową z dziećmi i młodzieżą. Przez okres  siedmiu lat  była związana zawodowo z Mazowieckim Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Tworkach, gdzie pracowała na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, a następnie jako psycholog. W oddziale ogólnopsychiatrycznym  prowadziła diagnostykę psychologiczną, zajmowała się pomocą psychologiczną, psychoterapią, psychoedukacją, prowadziła zajęcia grupowe. Jest współautorką publikacji zbiorowej „Pogoda na Starość”- Podręcznik skutecznego wspierania seniorów. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

           Katarzyna Celińska

           Pedagog specjalny, familiolog, terapeuta integracji sensorycznej z uprawnieniami do diagnozy i terapii.

           Pani Kasia jest absolwentką pedagogiki specjalnej, wczesnoszkolnej oraz kryminologicznej. Ukończyła wiele staży między innymi w poradniach, domach dziecka, MOPsach, Centrum Medycyny Rehabilitacyjnej szkołach specjalnych i przedszkolach specjalnych . Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi .Ponadto jest dyplomowaną terapeutką integracji sensorycznej w zakresie diagnozy i terapii. Interesuje się zagadnieniami związanymi z głęboką wybiórczością pokarmową, aromatoterapią w stymulacji węchowej oraz terapią światłem i kolorami. Na pierwszym miejscu stawia rozwój dziecka, jego komfort i dobrą zabawę podczas terapii. Prywatnie szczęśliwa żona i mama 4 synów. Uwielbia długie leśne wyprawy, jazdę na rowerze oraz planszówki.

            Katarzyna Kosmowska

            Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

            Absolwentka Uniwersytetu SWPS, specjalność: psychologia kliniczna. Posiada
            przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. W „Spektrum” prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży
            Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i
            wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie
            edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
            (Oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
            Doświadczenie w pracy jako nauczyciel zdobywał w szkole podstawowej dla
            dzieci ze spektrum autyzmu, oraz przedszkolu integracyjnym. Doświadczenie w
            pracy jako psycholog zdobywała w Centrum Alzheimera oraz przedszkolu
            integracyjnym. Aktualnie pracuje jako psycholog w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne oraz Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)

             Magdalena Kowalczyk

             Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej

             Pani Magdalena ukończyła studia na kierunku fizjoterapii z tytułem magistra w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna, pozwalając jej na wykonywania diagnozy i terapii z zakresu SI. Pani Magdalena odbywała praktyki w ramach 5 letnich studiów na oddziałach szpitalnych takich jak : kardiologia, ortopedia, neurologia, pulmonologia oraz pediatria. Podczas studiów podyplomowych wykonywała praktyki w przedszkolu z odziałem integracyjnym w Pruszkowie. Aktualnie pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej w przedszkolu terapeutycznym. W czasie wolnym interesuje się jazdą konną, aktywnie w niej uczestnicząc oraz boksem, cukiernictwem i podróżami.  Pani Magdalena jest osobą pełną empatii, ciepła i pomysłów, które potrafi wykorzystać w swojej pracy jak i również w życiu.

              Dr n. med. Marta Kulpa

              Psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener kompetencji miękkich, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

              Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja kliniczna – psychoterapia. Ukończyła studia doktoranckie na II WL Warszawskiego Uniwersytet Medycznego. Jest Absolwentką 4-letnich podyplomowych studiów z psychoterapii systemowej. Absolwentka studiów podyplomowych z Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.
              Doświadczenie kliniczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW w Centrum Onkologii w W-wie, oraz niepublicznej poradni zdrowia psychicznego.
              Od 2014 roku jest adiunktem w Studium Psychologii Zdrowia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat pracuje również na stanowisku psychologa-pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych przedszkolnych i żłobkowych gdzie prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, terapię ręki, terapię psychologiczną i konsultacje z rodzicami a także przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnymi i wczesnym wspomaganiu rozwoju.
              Prowadzi wiele szkoleń z zakresu psychologii klinicznej dziecka i dorosłego dla studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i elektroradiologów. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoonkologii. Czynny uczestnik wielu konferencji psychologicznych i medycznych z zakresu  psychologii klinicznej 
              Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz z osobami dorosłymi z przewlekłymi chorobami somatycznymi w tym onkologicznymi.
              Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju). Członek zespołu diagnozującego zaburzenia rozwoju. Przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne ,

               Wojciech Banasiewicz

               Fizjoterapeuta

               Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej, rehabilitacji sportowej oraz profilaktyce przeciwbólowej. Pracę z pacjentem rozpoczyna od wnikliwej diagnozy problemu. W tym celu zbiera specjalistyczny wywiad, przeprowadza badanie funkcjonalne i wykonuje testy terapeutyczne. Po wnikliwej analizie jest w stanie zaproponować optymalny program leczenia. Ponadto Wojciech zajmuje się usprawnianiem pacjentów, przywraca prawidłowe zakresy ruchów, prowadzi rehabilitację przed i pooperacyjną oraz profilaktyczną.
               Leczy pacjentów przy pomocy swojej wiedzy i umiejętności manualnych nabytych na kursach min:
               -medycynymanualnej,
               – pinopresury,
               – FDM (Fascial Distortion Model).
               Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in., w Zakładzie Lecznictwa Otwartego, czy Centrum Medycyny i Fizjoterapii gdzie pracuje do dziś.

                Żaneta Konwisarz

                Psycholog, oligofrenopedagog

                Ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania (w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania) oraz neuropsychologię kliniczną dziecka.
                Niezmiennie od przeszło dziesięciu lat specjalizuje się w psychologii rozwojowej małego dziecka, głównie w diagnozie i terapii (grupowej i indywidualnej) zaburzeń neurorozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) oraz przeprowadza diagnozy w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane były ze stanowiskiem nauczyciela wspomagającego, terapeuty prowadzącego. Przez kilka lat z powodzeniem pełniła funkcję Dyrektora merytorycznego w przedszkolu terapeutycznym.
                W Poradni Spektrum zajmuje się konsultacjami, diagnozą psychologiczną,  oceną rozwoju małego dziecka, diagnozą dojrzałości szkolnej oraz trudnościami szkolnymi.
                Uprawnienia diagnostyczne min: –
                Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
                Bateria  metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich.
                ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu
                CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD
                Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1
                VB- Mapp – ocena umiejętności i planowania terapii.
                KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka od 1 mc. do 9 roku życia. 
                Baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów. 
                M-CHAT – narzędzie przesiewowe zaburzeń ze spektrum autyzmu.

                Ukończone szkolenia min:
                Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci – tygodniowy kurs organizowany przez Instytut Matki i Dziecka
                Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS
                Diagnoza dziecka z Zespołem Aspergera, Centrum CBT
                „Depresja oraz inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia”, lek. med. E. Urbanowicz
                Zaburzenia współwystępujące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii, lek. med. E. Urbanowicz
                Diagnoza dymensjonalna zaburzeń rozwoju, Dr hab. Marta Korendo
                Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Pomoc autyzm
                Trening jedzenia. Pomoc autyzm
                Rewalidacja ucznia z Zespołem Aspergera w praktyce. Pomoc autyzm