Nasz zespół

 

Katarzyna Wiśniewska

Psycholog, terapeuta

Psycholog, terapeuta z ponad 12-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Zdobyła również bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), a także z dziećmi typowo rozwijającymi się, ale prezentującymi trudności wychowawcze.
Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej
Obecnie psycholog – konsultant w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu .  Psycholog –diagnosta w poradni psychologiczno- pedagogicznej (przeprowadza specjalistyczne badania diagnostyczne –wywiad, obserwacja, testy psychologiczne) oraz członek zespołu orzekającego w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim

Prowadzi terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju). Członek zespołu diagnozującego zaburzenia rozwoju. Przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne , prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i stażystów. Ponadto prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowym. Dwukrotnie otrzymała nagrodę i wyróżnienie Starosty Grodziskiego za sumienne wykonywanie swojej pracy i aktywną postawę w procesie pomagania innym.

Jest odpowiedzialna za program szkoleniowy i nadzorowanie pracy terapeutów i terapeutów – cieni w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

  Dorota Sawicka

  Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzież, specjalista seksuologii

  Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Ukończyła 4,5 letnie całościowe szkolenie z psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum w Krakowie oraz 6- miesięczny kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej dla dzieci i młodzieży w CBT w Warszawie. Ponad 10 lat pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu – oddziału psychiatryczne dla dorosłych i oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Odbyła staż specjalizacyjny z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii w Sosnowcu, w IPiN w Warszawie oraz z zakresu seksuologii w Poradni Seksuologicznej i Patologii współżycia w Warszawie. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie gdzie zajmowała się min diagnozowaniem całościowych zaburzeń rozwojowych, w PZP dla dorosłych oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Częstochowie gdzie oprócz konsultacji psychiatrycznych dla młodzieży i dorosłych prowadziła również poradnictwo z zakresu HIV/AIDS. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Mazowiecki Centrum Neuropsychiatrii, w Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznym Pro Autism gdzie pełni funkcję kierownika oraz w Centrum Medycznym Wellmed w Warszawie.

  Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci , młodzieży i dorosłych, min : autyzm, zespół aspergera, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, adhd, depresje, nerwice, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia odżywiana, natręctwa, psychozy ( schizofrenia), zaburzenia afektywne, zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia seksualne .

   Anna Krauze

   Psycholog, diagnosta, obecnie w trakcie superwizji mających na celu uzyskanie certyfikatu BCBA

   Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego , specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka, studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania w SWPS.
   Pracuje z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju metodą Stosowanej Analizy Zachowania.
   Odbyła staż w Ośrodku Wczesnej Interwencji na ul. Pilickiej w Warszawie oraz w Fundacji Synapsis.
   Obecnie współpracuje z Fundacją Scolar gdzie prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera.
   Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i psychologów z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz pracuje w zespole diagnozującym zaburzenia rozwoju.
   Jest autorką poradnika Emocje w przedszkolu: Dziecko z zaburzeniami rozwoju – autyzm, Emocje w przedszkolu: Nagradzanie i karanie dziecka. (wyd. Raabe, 2014)

    Katarzyna Marciniak

    Dyrektor w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Tęczowy Domek”

    Absolwentka psychologii, pedagogiki specjalnej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz pedagogiki rewalidacyjnej. Ukończyła liczne kursy związane ze stymulacją rozwoju dziecka, m.in. integracji sensorycznej, EEG-Biofeedback, pływania według zasad koncepcji Halliwick.
    Od 2003 terapeuta i reedukator zarówno dzieci zdrowych jak i dzieci z zaburzeniami rozwoju, w ostatnich latach zajmowała kierownicze stanowiska m.in. w Fundacji Synapsis, oraz będąc przez prawie pięć lat dyrektorem warszawskich placówek Promitis.
    Uczestnik wielu audycji radiowych oraz programów związanych z problematyką edukacji dzieci z dysfunkcjami, prelegent na międzynarodowych konferencjach.