Lekarz Psychiatra

Paulina Miłkowska-Pindor

Lekarz psychiatra

Lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki, doktorant Szkoły Doktorskiej WUM, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, badacz w badaniach klinicznych oceniających skuteczność leków przeciwdepresyjnych w nowych wskazaniach u dzieci i młodzieży, prowadząca webinarów z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego – zaburzeń neurorozwojowych (w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, ADD, zespołu Tourette’a), zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia) i innych.