Neurologopedzi dziecięcy

 

Agnieszka Izabela Kober

Neurologopeda

Neurologopeda, magister filologii polskiej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowe studia logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowe Studia Neurologopedyczne na Uniwersytecie SWPS. Dodatkowo ukończyła kurs certyfikujący do wykonywania diagnozy i terapii SI oraz szkolenie „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®. W obszarze zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu neurologopedii i neuropsychologii – rehabilitacja mowy i komunikacji osób ze szczególnymi potrzebami w tym zakresie. Prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży w oparciu o diagnozę logopedyczną:• Profilaktykę zaburzeń mowy, czyli wczesną interwencję logopedyczną dla niemowląt i dzieci do 3 r.ż.• Terapię opóźnionego rozwoju mowy, ukierunkowaną na wywołanie komunikacji werbalnej i ukształtowanie prawidłowej wymowy dziecka oraz rozwinięcie kompetencji językowych• Terapię zaburzeń mowy, powstałych w wyniku różnego rodzaju zaburzeń/nieprawidłowości biologicznych lub społecznych. Terapia logopedyczna obejmuje kompleksowo cały system językowy – kompetencje komunikacyjne, i jest terapią obligatoryjną w zaburzeniach mowy: o w autyzmie o w afazji dziecięcej o z powodu niedosłuchu o towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej o w niepłynności mowy o w mutyzmie• Terapię logopedyczną ukierunkowaną na korektę wad wymowy – dyslalię (np. seplenienie, reranie i inne)Pracuje z dziećmi z wieloma zaburzeniami mowy, w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizując zajęcia WWRD. Wykonuje diagnozę i w oparciu o nią prowadzi terapię komunikacji i mowy ukierunkowaną na indywidualne potrzeby każdego dziecka, a która zawiera w sobie także elementy stosowanej analizy zachowań i metody krakowskiej.  Ukończyła staż logopedyczny w fundacji Synapsis, szkolenie „Terapia i edukacja dzieci z autyzmem”, szkolenia na temat wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się: „ AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” oraz „Zaburzenia ze spektrum autyzmu, a komunikacja alternatywna i wspomagająca”. Poszerza samodzielnie wiedzę z zakresu zaburzeń mowy i związanych z nimi zaburzeniach lub opóźnieniach rozwoju. Zainteresowania i hobby – literatura, wędrówki górskie, wycieczki rowerowe oraz dwa domowe koty.

  Martyna Kukułka

  Neurologopeda

  Absolwentka Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz terapeuta ręki i stopy I i II stopnia. Swoją wiedzę praktyczną zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach i w poradniach szpitalnych, przedszkolach, szkołach podstawowych, a także odbyła staż w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym. Uczestniczyła w licznych szkoleniach poszerzających wiedzę w dziedzinie logopedii i stale doskonali się w tym zakresie. W pracy zajmuję się terapią zaburzeń mowy oraz terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W doborze terapii kieruję się indywidualnym podejściem, wykorzystuje metody dostosowane do potrzeb pacjenta. Na zajęciach korzysta z różnorodnych pomocy, aby spotkania były ciekawe i niemonotonne.  Aktualnie pracuje w CKT „Spektrum”.

   Katarzyna Drabczyk

   Neurologopeda

   Absolwentka magisterskich studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i podyplomowych studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Łódzkim.
   Swoje doświadczenie zdobywała w placówkach integracyjnych (m.in. Burczybas), przedszkolach (m.in. Akademia Maluszka, Domowe Przedszkole, Mały Poliglota) oraz ośrodkach (m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Żyrardowie czy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziale neurologicznym, Szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu „Przylądek”)
   Od ponad 7 lat z powołania pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, pomaga odkryć im możliwości jakie niesie ze sobą skuteczna komunikacja AAC. Aktualnie pracuje z dziećmi z wieloma zaburzeniami mowy, w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizując zajęcia WWRD.
   Pogłębiając swój warsztat pracy, uczestniczyła w różnych szkoleniach z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji : Makaton I, II, III stopień, praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, warsztat z zakresu pracy terapeuty AAC, szkolenie z zakresu zastosowania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień, szkolenie z obsługi oraz wykorzystania programu Mówik w terapii osób niemówiacych, szkolenie – Guguhopla- od zabawy do mówienia, Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce, szkolenie z zastosowania Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w logopedii, szkolenie z zakresu symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania prof. Jagody Cieszyńskiej oraz kurs terapii ręki I stopnia.
   W swojej pracy dostosowuje metody do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.

    Dorota Nakielska

    Neurologopeda

    Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zamiłowanie do logopedii zrodziło się w radiu. Pracowała głosem jako dziennikarz ChilliZet, Radia ZET oraz Polskiego Radia. Ukończyła 5 letnie studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Od 2014 r. prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi: spektrum autyzmu, wady genetyczne. Doświadczenie logopedyczne zdobywała m.in. w Szkole Podstawowej „Przylądek” dla dzieci ze spektrum autyzmu w Pruszkowie, Publicznym Przedszkolu, Centrum Integracji, Edukacji i Terapii Zajęciowej First Step w Warszawie, w Poradni Przystań Szkraba w Warszawie. Pracuje z dziećmi wykorzystując techniki AAC. Od 2017 roku jest również terapeutą wczesnej interwencji. (APS- Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem.) W swojej pracy wykorzystuje m.in. kinezjotaping. Pracuje z dziećmi z wieloma zaburzeniami mowy, w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej.