Seksuolodzy

Anna Barańska

Seksuolog

Psycholog, seksuolog kliniczny, psycholog transportu, w trakcie szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Ukończyła studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując dyplom seksuologa klinicznego.
Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych.
Zawodowo zajmuje się również przeprowadzaniem badań psychotechnicznych z zakresu medycyny pracy i orzecznictwem psychologicznym w zakresie psychologii transportu.
Jest osobą systematycznie podnoszącą swoje kompetencje. Obecnie w trakcie szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie oraz w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Warszawie.