Seksuolodzy

Anna Barańska

Seksuolog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończyła studia na kierunku psychologia kliniczna.
Od 2016r. dyplomowana arteterapeutka.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przeprowadza badania psychotechniczne z zakresu medycyny pracy oraz zajmuje się orzecznictwem psychologicznym kierowców.
Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia Kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Odbyła staż kliniczny wraz z praktyką arteterapeutyczną w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
Od 2016 roku prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Współpracuje z przedszkolami i ośrodkami terapeutycznymi dla dzieci.