Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowy Domek”

W „Tęczowym Domku” kolorowy ogródek; marchewka, pietruszka, pomidor ogórek,
W „Tęczowym Domku” kolorowe kwiatki; malwy, mieczyki, nagietek, bławatki
Tutaj każdy dzieciaczek pozna ogrodnictwa smaczek.

„Tęczowy domek”  to przedszkole realizujące ideę edukacji włączającej, dbamy o edukację i wszechstronny rozwój dziecka niezależnie od poziomu jego funkcjonowania psychofizycznego. Przyjmujemy dzieci zdrowe oraz dzieci ze spektrum autyzmu. Dzięki przebywaniu w grupie integracyjnej dzieci od najmłodszych lat uczą się tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.

W naszym punkcie przedszkolnym realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz intensywne działania terapeutyczne, a wszystko to w otoczeniu pięknego, przestronnego ogrodu , w którym dzieci samodzielnie sadzą i pielęgnują rośliny…

Punkt przedszkolny „Tęczowy Domek” to miejsce, gdzie prowadzona jest intensywna, wczesna i indywidualna terapia . Naszą misja jest usprawnienie funkcjonowania dziecka we wszystkich jego obszarach. „Tęczowy domek” zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (KS) oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Dzieci z orzeczeniami mają zapewnioną realizację Programu przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka (IPET).

W naszym zespole pracują wyłącznie terapeuci wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Prowadzone programy terapii są opracowywane i dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko ma swojego terapeutę nadzorującego, a nad całokształtem terapii i edukacji czuwają superwizorzy.
Realizujemy zawarte w orzeczeniu oddziaływania.

W ramach czesnego, bez dodatkowych opłat, oferujemy:

 • edukację w małych grupach: Posiadamy grupę integracyjną oraz dwie grupy terapeutyczne;
 • w każdej grupie jest wychowawca, nauczyciel wspomagający i/lub nauczciele dodatkowi oraz Pani pomoc- dzięki czemu jestśmy w stanie zapewnić Państwa dzieciom optymalną opiekę i bezpieczeństwo;
 • Zapewniamy:
 • Stałą opiekę psychologa, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty
 • Przestronny, bezpieczny plac zabaw
 • Ogródek, w którym dzieci sadzą i pielęgnują kwiaty, warzywa i owoce
 • Religię dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Koncerty muzyczne
 • Spotkania z ciekawymi gośćmi
 • Smaczne i zdrowe posiłki

Zajęcia grupowe, w tym:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Język angielski
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda „Dotyk i komunikacja” – CH. Knill,
 • Dogoterapia
 • Rytmika
 • Gimnastyka
 • Zajęcia ruchowe „aktywny przedszkolak”
 • Muzykoterapia
 • Artterapia
 • Logorytmika
 • Ceramika

Tańce- za dodatkową opłatą.

Terapia indywidualna (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o objęciu wczesnym wspomaganiem rozwoju).

 • Terapia behawioralna 5 dni w tygodniu
 • Terapia pedagogiczna
 • Logopedia 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia SI w zależności od zaleceń diagnosty
 • Rehabilitacja ruchowa, ćwiczenia korekcyjne
 • Terapia ręki