Neurologopedzi

 

Agnieszka Izabela Kober

Neurologopeda

Neurologopeda, magister filologii polskiej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowe studia logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowe Studia Neurologopedyczne na Uniwersytecie SWPS. Dodatkowo ukończyła kurs certyfikujący do wykonywania diagnozy i terapii SI oraz szkolenie „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®. W obszarze zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu neurologopedii i neuropsychologii – rehabilitacja mowy i komunikacji osób ze szczególnymi potrzebami w tym zakresie. Prowadzi terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży w oparciu o diagnozę logopedyczną:• Profilaktykę zaburzeń mowy, czyli wczesną interwencję logopedyczną dla niemowląt i dzieci do 3 r.ż.• Terapię opóźnionego rozwoju mowy, ukierunkowaną na wywołanie komunikacji werbalnej i ukształtowanie prawidłowej wymowy dziecka oraz rozwinięcie kompetencji językowych• Terapię zaburzeń mowy, powstałych w wyniku różnego rodzaju zaburzeń/nieprawidłowości biologicznych lub społecznych. Terapia logopedyczna obejmuje kompleksowo cały system językowy – kompetencje komunikacyjne, i jest terapią obligatoryjną w zaburzeniach mowy: o w autyzmie o w afazji dziecięcej o z powodu niedosłuchu o towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej o w niepłynności mowy o w mutyzmie• Terapię logopedyczną ukierunkowaną na korektę wad wymowy – dyslalię (np. seplenienie, reranie i inne)Pracuje z dziećmi z wieloma zaburzeniami mowy, w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizując zajęcia WWRD. Wykonuje diagnozę i w oparciu o nią prowadzi terapię komunikacji i mowy ukierunkowaną na indywidualne potrzeby każdego dziecka, a która zawiera w sobie także elementy stosowanej analizy zachowań i metody krakowskiej.  Ukończyła staż logopedyczny w fundacji Synapsis, szkolenie „Terapia i edukacja dzieci z autyzmem”, szkolenia na temat wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się: „ AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” oraz „Zaburzenia ze spektrum autyzmu, a komunikacja alternatywna i wspomagająca”. Poszerza samodzielnie wiedzę z zakresu zaburzeń mowy i związanych z nimi zaburzeniach lub opóźnieniach rozwoju. Zainteresowania i hobby – literatura, wędrówki górskie, wycieczki rowerowe oraz dwa domowe koty.

  Martyna Kukułka

  Neurologopeda

  Absolwentka Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz terapeuta ręki i stopy I i II stopnia. Swoją wiedzę praktyczną zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach i w poradniach szpitalnych, przedszkolach, szkołach podstawowych, a także odbyła staż w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym. Uczestniczyła w licznych szkoleniach poszerzających wiedzę w dziedzinie logopedii i stale doskonali się w tym zakresie. W pracy zajmuję się terapią zaburzeń mowy oraz terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W doborze terapii kieruję się indywidualnym podejściem, wykorzystuje metody dostosowane do potrzeb pacjenta. Na zajęciach korzysta z różnorodnych pomocy, aby spotkania były ciekawe i niemonotonne.  Aktualnie pracuje w CKT „Spektrum”.

   Katarzyna Drabczyk

   Neurologopeda

   Absolwentka magisterskich studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i podyplomowych studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Łódzkim.
   Swoje doświadczenie zdobywała w placówkach integracyjnych (m.in. Burczybas), przedszkolach (m.in. Akademia Maluszka, Domowe Przedszkole, Mały Poliglota) oraz ośrodkach (m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Żyrardowie czy Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na oddziale neurologicznym, Szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu „Przylądek”)
   Od ponad 7 lat z powołania pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, pomaga odkryć im możliwości jakie niesie ze sobą skuteczna komunikacja AAC. Aktualnie pracuje z dziećmi z wieloma zaburzeniami mowy, w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizując zajęcia WWRD.
   Pogłębiając swój warsztat pracy, uczestniczyła w różnych szkoleniach z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji : Makaton I, II, III stopień, praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, warsztat z zakresu pracy terapeuty AAC, szkolenie z zakresu zastosowania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień, szkolenie z obsługi oraz wykorzystania programu Mówik w terapii osób niemówiacych, szkolenie – Guguhopla- od zabawy do mówienia, Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce, szkolenie z zastosowania Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w logopedii, szkolenie z zakresu symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania prof. Jagody Cieszyńskiej oraz kurs terapii ręki I stopnia.
   W swojej pracy dostosowuje metody do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.

    Dorota Nakielska

    Neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)
    Od 9 lat pracuje z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi,
    wykorzystując techniki AAC- komunikacji alternatywnej i
    wspomagającej. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w
    Warszawie oraz Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w
    Warszawie. Zamiłowanie do logopedii/ pracy głosem zrodziło się
    w radiu. Pracowała na antenie radia ChilliZet, Radia ZET oraz
    Polskiego Radia, obecnie współpracuje z Radiem Bogoria w
    Grodzisku Mazowieckim. Od 2014 r. prowadzi terapię
    logopedyczną dzieci z wadami wymowy, ze spektrum autyzmu, z
    zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w jedzeniu oraz
    komunikacji. Doświadczenie logopedyczne zdobywała m.in. w Poradni Psychologiczno-
    Pedagogicznej Przystań Szkraba w Warszawie, w Szkole Podstawowej „Przylądek” dla
    dzieci ze spektrum autyzmu w Pruszkowie, Publicznym Przedszkolu, oraz Centrum
    Integracji, Edukacji i Terapii Zajęciowej First Step w Warszawie. Od 2017 roku jest również
    terapeutą wczesnej interwencji.
    Ukończone kursy m.in.:
    • I stopień. AAC- Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących. – Alina Smyczek, Przystań Szkraba
    • II stopień. AAC- Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących. – Alina Smyczek, Przystań Szkraba
    • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, warsztat z zakresu pracy terapeuty AAC.- Małgorzata Tarnawska
    • Elementy terapii ustno-twarzowej Castillo Morales.- dr. Teresa Kaczan
    • Terapia Ręki I stopień.- Acentrum Aneta Giczewka i Wioletta Bartkiewicz
    • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego.- Anna Balewska
    • „Move to learn”- Ruch dla uczenia się.
    • Metoda werbo-tonalna stopień I.- Agnieszka Dziedzic
    • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu. -dr.Izabela Fornalik
    • „Klucz do uczenia się”.
    • Sensopaka.
    • GUGUHOPLA- od zabawy do mówienia.- Marzena Machoś
    • Makaton stopień I i II.- dr.Bogusława Kaczmarek
    • Szkolenie z terapii behawioralnej ABA. – Katarzyna Wiśniewska SPEKTRUM
    • Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się.- Joanna Pachutko
    • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt.- dr. Mira Rządzka
    • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.- Ewa Grzelak
    • Terapia dziecięcej apraksji mowy. ORM, afazji według zasad motorycznego uczenia.- Ewa Grzelak
    • Warsztaty z nauki pisania i czytania AAC.- Alina Smyczek
    • Szkolenie z programu Tobii Communicator 5 z bazą symboli PCS. – Katarzyna Łuszczak – Atabi Komunikacja
    • GoTalk Now- obsługa programu do komunikacji alternatywnej- Maja Kłoda
    • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii (podejście Esther de Ru). – dr Martyna Brychcy

      Wiktoria Dziewulska

      Logopeda ogólny i kliniczny. Terapeuta ręki I i II stopnia.
      Absolwentka dziennych studiów na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie
      Warszawskim oraz terapeutka ręki. Praktyki odbywała w poradniach psychologiczno-
      pedagogicznych, przedszkolach i szkołach publicznych. Ponadto odbyła staż w przedszkolu
      terapeutycznym „Tęczowy domek” .
      Na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi z wadami wymowy oraz z opóźnionym rozwojem
      mowy. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach.
      Terapie dobiera odpowiednio i indywidualnie do każdego pacjenta. W pracy ceni sobie
      systematyczność i zawsze wykonuje ją z zaangażowaniem.
      Pracuje z dziećmi z wieloma zaburzeniami mowy, w przedszkolu, poradni psychologiczno-
      pedagogicznej.

       Roksana Ostrowska

       Logopeda, pedagog
       Absolwentka Logopedii i Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe – edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu na WSNP w Warszawie.
       Swoją wiedzę praktyczną zdobywała w przedszkolach i szkole podstawowej. Poszerzała swoje umiejętności uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach pedagogicznych i logopedycznych, np.: Stymulowanie rozwoju mowy dziecka, Mutyzm wybiórczy, Aktywność muzyczno – słuchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg metody Batii Strauss.
       Od ponad 9 lat jest pedagogiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktualnie pracuje w szkole podstawowej w klasie pierwszej jako nauczyciel współorganizujący edukację uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto realizuję zajęcia rewalidacyjne z dziećmi ze spektrum autyzmu. Pracę z podopiecznymi ukierunkowuje na komunikację werbalną, korektę wad wymowy- dyslalię, opóźniony rozwój mowy dziecka.
       Zainteresowania- podróże, literatura psychologiczna, muzyka relaksacyjna.