Test MOXO – Innowacyjne Narzędzie Diagnozy ADHD w Poradni CKT Spektrum

 

 W ostatnich latach, znaczenie szybkiego i dokładnego rozpoznawania zaburzeń koncentracji, takich jak ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), stało się niezmiernie ważne dla efektywnej pomocy dzieciom i dorosłym. Poradnia CKT Spektrum, zorientowana na ciągłe ulepszanie swojej oferty diagnostycznej i terapeutycznej, wprowadziła do swojego zestawu narzędzi test MOXO. Jest to nowoczesna metoda oceny uwagi i koncentracji, pozwalająca na obiektywną analizę potencjalnych problemów związanych z tymi funkcjami poznawczymi.

Co to jest test MOXO?

Test MOXO (MOXO d-CPT) to komputerowy test oceny uwagi i impulsywności. Skonstruowany z myślą o osobach podejrzewanych o zaburzenia koncentracji uwagi, zwłaszcza ADHD, wykorzystuje zadania wymagające skupienia i szybkiego reagowania. Jest to tzw. test ciągłej wydajności (CPT – Continuous Performance Test), który w interaktywny sposób mierzy cztery główne składowe uwagi: ostrość uwagi, czas reakcji, impulsywność oraz stabilność uwagi.

Dlaczego MOXO w Poradni CKT Spektrum?

Poradnia CKT Spektrum pragnąc zapewnić swoim pacjentom dostęp do nowoczesnych metod diagnozy, zdecydowała się włączyć test MOXO do swojego pakietu badań. To podejście jest wynikiem poszukiwania narzędzia, które pozwoliłoby na szerokie spojrzenie na problem koncentracji uwagi, dając zarazem konkretną i obiektywną informację zarówno terapeutom, jak i rodzicom.

Jak wygląda przebieg testu MOXO?

Test MOXO jest wykonany w formie komputerowej gry, która trwa około 15-20 minut. Pacjent, który poddaje się testowi, musi zareagować na określone bodźce pojawiające się na ekranie, reagując lub powstrzymując reakcję w zależności od instrukcji. Test jest specjalnie zaprojektowany, by stopniowo zwiększać poziom trudności, co pozwala na uwidocznienie różnic w koncentracji uwagi w różnych warunkach.

Korzyści z testu MOXO:

  1. **Obiektywność i precyzja**: Test MOXO dostarcza kwantyfikowalnych danych, które pozwalają na obiektywną ocenę uwagi i impulsywności pacjenta.
  2. **Szeroki zakres diagnozy**: Możliwość analizy różnych aspektów uwagi, co jest kluczowe w prawidłowej diagnozie i dobieraniu odpowiednich metod terapeutycznych.
  3. **Użyteczność w różnych przedziałach wiekowych**: Test został zaprojektowany tak, aby można go było stosować zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
  4. **Motywujący charakter**: Forma gry komputerowej sprawia, że test jest bardziej atrakcyjny i mniej stresujący dla pacjentów.

Rezultaty i ich interpretacja:

Wyniki testu MOXO są przedstawiane w formie szczegółowych raportów, które uwzględniają rozbudowaną analizę danych. Raporty te pozwalają terapeutom na głębsze zrozumienie specyfiki problemów związanych z uwagą pacjenta i są punktem wyjścia do planowania indywidualnego planu terapeutycznego.

W Poradni CKT Spektrum test MOXO stanowi znaczące wsparcie diagnostyczne w obszarze zaburzeń uwagi i koncentracji. Dzięki zastosowaniu tego innowacyjnego narzędzia możliwe jest nie tylko dokładniejsze rozpoznanie problemów, ale również efektywniejsze planowanie procesu terapeutycznego. Jako część kompleksowej opieki nad pacjentem, test MOXO dodaje nowy wymiar do standardów diagnostycznych i otwiera nowe możliwości dla osób borykających się z ADHD i pokrewnymi trudnościami.