Neuroflow aktywny trening słuchowy w Poradni CKT Spektrum

 

W poradni CKT „SPEKTRUM” wykonujemy diagnozę Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD. Diagnozę wykonuje się za pomocą platformy APD Medical, a następnie, jeśli będą do tego wskazania – dziecko bierze udział w treningu słuchowym metodą NEUROFLOW. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka. Terapia może się odbywać w domu pod kontrolą rodzica lub w naszym gabinecie pod okiem terapeuty.

Czym są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to sytuacja, gdy u dziecka mamy prawidłowy słuch, a mimo to widoczne są dysfunkcje w rozumieniu mowy, co wiążę się z trudnościami w sprawnym komunikowaniu się za pomocą słuchu i mowy. Funkcjonowanie dziecka w środowisku jest przez to nieprawidłowe.

Diagnozę Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego warto wykonać u dzieci, które mają trudności między innymi z:

 • rozumieniem mowy w hałasie,
 • rozróżnianiem głosek, które brzmią podobnie,
 • czytaniem lub pisaniem,
 • nauką
 • koncentracją uwagi,
 • rozumieniem pytań i poleceń,
 • pamięcią słuchową

Warunkiem, który musi być spełniony, aby dziecko mogło zostać zdiagnozowane pod kątem Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego jest brak niedosłuchu – przed diagnozą należy wykonać aktualne badania słuchu. 

Aktywny Trening słuchowy metodą Neuroflow – na czym polega?

            Trening Neuroflow prowadzony jest on-line. Składa się z trzech etapów, a każdy z nich poprzedzony jest diagnozą. Jest to pierwszy w Polsce trening wyższych funkcji słuchowych przeznaczony dla wszystkich dzieci, które współpracują i potrzebują wspomagania wyższych funkcji słuchowych oraz ukończyły 4. rok życia.

            Każdy z modułów treningowych jest dopasowany indywidualnie do każdego pacjenta. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, a każda z nich trwa około 20-25 minut. Cały trening trwa od 12 do 24 tygodni. Trening słuchowy Neuroflow® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania.

Jakie są efekty treningu Neuroflow?

Trening słuchowy usprawnia między innymi:

 • naukę czytania i pisania,
 • skupienie uwagi na głosie innej osoby w szumie lub hałasie,
 • pamięć słuchową,
 • mowę i artykulację,
 • podzielność uwagi

Ponadto po zakończeniu treningu zauważono: poprawę pewności siebie, wzrost samooceny, obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań oraz lepszą komunikację z rówieśnikami wraz z polepszeniem relacji społecznych.

Jakość i skuteczność NEUROFLOW została zauważona przez rodziców pacjentów. Świadczą o tym pozytywne opinie i rosnące zainteresowanie tym rodzajem terapii.

Wymagania techniczne do prowadzenia terapii w domu:

 • podstawowy sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny lub laptop)
 • słuchawki stereofoniczne
 • dostęp do Internetu