Psychoterapeuci

Magdalena Krakowian-Rząca

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz całościowe szkolenie z psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym organizowane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła staż kliniczny w Intytucie Pychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada 18-letnie doświadczenie w pracy, m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i gabinecie prywatnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, swoją pracę z pacjentami poddaję stałej superwizji. Stale uaktualnia swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach i szkoleniach.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 r.ż, terapię par i małżeństw oraz rodzin, konsultacje wychowawcze i rodzicielskie. Każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością, stąd też metody pracy dobierane są w zależności od potrzeb.

Justyna Britmann

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Zajmuje się również wspieraniem rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych. Ukończyła kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w warsztatach psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w ośrodku Mabor. Ukończyła kurs kwalifikacyjny  w zakresie przygotowania pedagogicznego uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez pięć lat pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie udzielała konsultacji psychoterapeutycznych oraz prowadziła terapię grupową z dziećmi i młodzieżą. Przez okres  siedmiu lat  była związana zawodowo z Mazowieckim Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Tworkach, gdzie pracowała na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, a następnie jako psycholog. W oddziale ogólnopsychiatrycznym  prowadziła diagnostykę psychologiczną, zajmowała się pomocą psychologiczną, psychoterapią, psychoedukacją, prowadziła zajęcia grupowe. Jest współautorką publikacji zbiorowej „Pogoda na Starość”- Podręcznik skutecznego wspierania seniorów. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr n. med. Marta Kulpa

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener kompetencji miękkich, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja kliniczna – psychoterapia. Ukończyła studia doktoranckie na II WL Warszawskiego Uniwersytet Medycznego. Jest Absolwentką 4-letnich podyplomowych studiów z psychoterapii systemowej. Absolwentka studiów podyplomowych z Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.
Doświadczenie kliniczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW w Centrum Onkologii w W-wie, oraz niepublicznej poradni zdrowia psychicznego.
Od 2014 roku jest adiunktem w Studium Psychologii Zdrowia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat pracuje również na stanowisku psychologa-pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych przedszkolnych i żłobkowych gdzie prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, terapię ręki, terapię psychologiczną i konsultacje z rodzicami a także przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnymi i wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Prowadzi wiele szkoleń z zakresu psychologii klinicznej dziecka i dorosłego dla studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i elektroradiologów. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoonkologii. Czynny uczestnik wielu konferencji psychologicznych i medycznych z zakresu  psychologii klinicznej
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz z osobami dorosłymi z przewlekłymi chorobami somatycznymi w tym onkologicznymi.
Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju). Członek zespołu diagnozującego zaburzenia rozwoju. Przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne ,