Psychoterapeuci

Agnieszka Kimbar – Piasecka

Psychoterapeuta w nurcie Gestalt.

Certyfikuje się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Program Szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).Pracuje w oparciu o kodeks etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.Certyfikuje się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Program Szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).Pracuje w oparciu o kodeks etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży.Uczestniczy w kursach i warsztatach doszkalających aby poszerzyć swoje kompetencje i zyskać głębsze spojrzenie na własną praktykę psychoterapeutyczną. Czerpie z wieloletniego doświadczenia pracy z ludźmi pochodzących z różnych kręgów kulturowych i społecznych.  Sensem i celem jej pracy jest budowanie wspólnej przestrzeni, gdzie akceptacja, zrozumienie i wsparcie będą umożliwiać swobodną wymianę  myśli i emocji. Miejsce, gdzie w bezpiecznych i przyjaznych warunkach będzie można doświadczać siebie w różnych odsłonach. Bliska relacja z drugim człowiekiem jest niezbędna i konieczna dla dobrego rozwoju oraz pełnej i harmonijnej relacji z samym sobą.  Pani Agnieszka jest także certyfikowanym instruktorem Jantra Jogi akredytowanym przez Shang Shung Institute. Ponadto ukończyła  studia na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Filozofię i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a także roczne studium aktorskie L’art w Krakowie. Wiele lat pracowała jako opiekun i manager artystów. Prowadzi także zajęcia i warsztaty jogi z elementami maindfulness dla dorosłych, dzieci i młodzieży

Tomasz Piasecki – Kimbar

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, której fundamentem jest przekonanie iż zadowolenie i satysfakcja z życia są wynikiem dobrych i głębokich relacji z ważnymi dla nas osobami, umiejętnością dostosowywania się do zmian i życie spójnie ze swoimi uczuciami.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Absolwent Wydziału Psychologii na SWPSie
Ukończył 4-letnie studia psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz posiadającym akredytację World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling
Bierze udział w szkoleniu EFT (Emotion Focused Therapy), psychoterapii humanistycznej zorientowanej na emocje prowadzonej w ramach ISEFT  (International Society for Emotion-Focused-Therapy)
Odbył szkolenia z podejścia pracy z ciałem „Focusing” w International Focusing Institute
Uczestniczy w grupowych i indywidualnych superwizjach prowadzonych przez terapeutów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne
Ukończył warsztaty z metody Feldenkreisa w Feldenkrais International Training Centre w Wielkiej Brytanii
Prowadzi warsztaty rozwojowe i edukacyjne związane z redukcją stresu i nauką relaksacji
Instruktor jogi i medytacji, ukończył kurs nauczycielski jogi Iyengara w polskim Stowarzyszeniu Jogi Iyengara
Prowadzi własną praktykę, a od 2016 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową osób z rodzin dysfunkcyjnych DDA/DDD
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które cierpią z powodu wewnętrznych konfliktów, zaburzeń nastroju, depresji, lęków, problemów w relacjach, trudności w rodzinie, rozterek egzystencjalnych, terapię indywidualną i grupową DDA i DDD

Życie prywatne
Czas wolny od pracy lubi spędzać z rodziną i bliskimi, poświęcam go również na poszukiwania dreszczyku emocji w sporcie i wyciszenia w jodze.

Justyna Britmann

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Zajmuje się również wspieraniem rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych. Ukończyła kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w warsztatach psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży w ośrodku Mabor. Ukończyła kurs kwalifikacyjny  w zakresie przygotowania pedagogicznego uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez pięć lat pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie udzielała konsultacji psychoterapeutycznych oraz prowadziła terapię grupową z dziećmi i młodzieżą. Przez okres  siedmiu lat  była związana zawodowo z Mazowieckim Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Tworkach, gdzie pracowała na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, a następnie jako psycholog. W oddziale ogólnopsychiatrycznym  prowadziła diagnostykę psychologiczną, zajmowała się pomocą psychologiczną, psychoterapią, psychoedukacją, prowadziła zajęcia grupowe. Jest współautorką publikacji zbiorowej „Pogoda na Starość”- Podręcznik skutecznego wspierania seniorów. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr n. med. Marta Kulpa

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener kompetencji miękkich, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja kliniczna – psychoterapia. Ukończyła studia doktoranckie na II WL Warszawskiego Uniwersytet Medycznego. Jest Absolwentką 4-letnich podyplomowych studiów z psychoterapii systemowej. Absolwentka studiów podyplomowych z Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.
Doświadczenie kliniczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW w Centrum Onkologii w W-wie, oraz niepublicznej poradni zdrowia psychicznego.
Od 2014 roku jest adiunktem w Studium Psychologii Zdrowia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat pracuje również na stanowisku psychologa-pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych przedszkolnych i żłobkowych gdzie prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, terapię ręki, terapię psychologiczną i konsultacje z rodzicami a także przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnymi i wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Prowadzi wiele szkoleń z zakresu psychologii klinicznej dziecka i dorosłego dla studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek i elektroradiologów. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoonkologii. Czynny uczestnik wielu konferencji psychologicznych i medycznych z zakresu  psychologii klinicznej
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz z osobami dorosłymi z przewlekłymi chorobami somatycznymi w tym onkologicznymi.
Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju). Członek zespołu diagnozującego zaburzenia rozwoju. Przygotowuje i monitoruje indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne ,