Pedagodzy

 

Natalia Rutkiewicz

Pedagog specjalny
Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalizacją
„Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: diagnoza i terapia pedagogiczna na WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Szkolenia i kursy które ukończyła:
 • Metoda Tomatisa poziom 1 i 2
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu (PEP-3)”
 • ABA- szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, I stopień
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, I stopień
Pani Natalia jest osobą ambitną, cierpliwą i troskliwą. Od 16 r. ż pracuje z dziećmi, początkowo jako wolontariusz na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, po ukończeniu studiów licencjackich jako wychowawca w placówkach przedszkolnych.
Od 2019 r. wychowawca w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Tęczowy
Domek”. W „Spektrum” prowadzi zajęcia od 2021 r. z terapii pedagogicznej- chętnie
pomaga dzieciom szkolnym z nauką czytania i pisania. Prowadzi również zajęcia terapii ręki oraz trening umiejętności społecznych (TUS) w grupach starszych (gimnazjum/liceum/technikum/szkoły zawodowe).
Prywatnie mama 5 letniego chłopca, preferująca aktywne formy spędzania czasu.

  Patrycja Banasiewisz

  Pedagog