Zajęcia indywidualne

Terapia poznawczo- behawioralna

Konsultacje psychologiczne


W ramach konsultacji psychologicznych zajmujemy się:

Pomocą w diagnozowaniu i rehabilitacji dziecka małego zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego

Wspieraniem i wspomaganiem rodziny w wychowaniu i rehabilitacji dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego

Profilaktyką zaburzeń rozwojowych u dziecka

Wspomaganiem prawidłowego rozwoju małego dziecka

Profilaktyką zaburzeń rozwojowych u dziecka

Diagnozą funkcjonalną sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych
Stymulacją rozwoju psychoruchowego dziecka

Zajęcia logopedyczne - Każde zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Podczas zajęć logopedycznych pracujemy nie tylko nad usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, ale również nad wzbudzeniem motywacji dziecka do mówienia, komunikacją, czy poszerzeniem słownictwa

Konsultacja środowiskowa
(dom, przedszkole, szkoła) - Głównym celem takiej konsultacji jest udzielenie pomocy dziecku w jak najlepszym funkcjonowaniu w różnych środowiskach, w których przebywa na co dzień (dom/przedszkole/szkoła). Ponadto terapeuta służy poradą i podpowiada opiekunom dziecka jak radzić sobie w sytuacjach problemowych (np. ucieczki z klasy, nie respektowanie poleceń, agresja słowna i wiele innych).

Integracja Sensoryczna - Zajęcia trwają 60 minut i są prowadzone indywidualnie, maja one na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka (Zajęcia terapeutyczne poprzedzone są kompleksowa diagnozą. Diagnoza oparta jest na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz na Testach Integracji Sensorycznej). Zajęcia z integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są one dopasowane do wieku dziecka i jego potrzeb. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka i wpływa tym samym na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, wpływa na lepszą efektywność procesu uczenia się przez dziecko.
Archiwum
© SPEKTRUM 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl