Zajęcia grupowe

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH


1. Grupowe zajęcia dla maluszków „ Poszukiwacze przygód” (Zapraszamy dzieci w wieku od roku do 6 lat- kryterium doboru do grup jest wiek) Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 2 godziny „Poszukiwacze przygód” to zajęcia pełne zabaw i gier ruchowych. W czasie zajęć jest czas i na naukę i na zabawę. Dzieci mają okazję by rozwijać swoją sprawność fizyczną i umysłową. Uczą się nowych pojęć, zgłębiają wiedzę o otaczającym świecie. Wspólna zabawa z rówieśnikami pomaga rozwijać umiejętności społeczne, ale i uczy zasad oraz norm społecznych. Do zabaw wykorzystujemy muzykę, tańce, gry sportowe oraz wiele innych. Korzystamy z różnych materiałów od przedmiotów codziennego użytku (jak mąką, ziarna czy piasek) po bardziej wyszukane (jak różne masy plastyczne, glina czy pianki dekoracyjne). Ponadto - nasze zajęcia pełne są dodatkowych atrakcji.


Celem spotkań jest:

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
Zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie
Nauka funkcjonowania w grupie rówieśniczej
Rozwijanie kontaktów z rówieśnikami
Rozwijanie samokontroli
Usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej


2. Zajęcia rozwijające W. Sherborn Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 45 minut. Kryterium doboru do grup jest wiek. Zajęcia odbywają się w parach rodzic - dziecko lub terapeuta - dziecko.
Zajęcia wykorzystujące dotyk i ruch, aby wspomagać rozwój dziecka w czterech obszarach : rozszerzania świadomości samego siebie, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi, kształtowania poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Zajęcia skierowane są zarówno do dzieci o zaburzonym, jak i prawidłowym rozwoju.


Cele spotkań:

Współpraca z osobą prowadzącą i grupą
Zdobywanie pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
Poznawanie własnego ciała i nauka kontroli nad nim
Rozładowanie emocji i napięć


3. Zajęcia ruchowe „ Aktywny rozwój” Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 2 godziny Kryterium doboru do grup jest wiek. Zajęcia łączą w sobie zabawy i gry ruchowe oraz elementy sztuk walki. Skierowane są do dzieci, które maja dużo energii i zapału do podejmowania nowych wyzwań sportowych. Zarówno dla dzieci o zaburzonym, jak i prawidłowym rozwoju.


Cele spotkań:

Usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej
Zdobywanie wiedzy jak rozładowywać napięcie w społeczne akceptowany sposób
Uczenie reguł i zasad funkcjonowania w grupie rówieśniczej
Poprawa kondycji fizycznej


Archiwum
© SPEKTRUM 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl