Szkolenie dla Rady Pedagogicznej


Szkolenie Dla Rady Pedagogicznej


1. Całościowe zaburzenia rozwojowe- autyzm. Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

• fakty,
• definiowanie autyzmu,
• diagnozowanie autyzmu,

2. Co może niepokoić nauczyciela

• relacje społeczne,
• komunikowanie się,
• funkcjonowanie poznawcze,
• manieryzmy ruchowe,
• zabawa,
• zaburzenia sensoryczne,
• zachowania trudne

3. Dziecko z diagnozą czr- planowanie i monitorowanie procesu terapeutycznego w placówce

• Organizowanie środowiska pracy, sprzyjającego uczeniu się
• Uczenie zabawy, komunikacji i umiejętności społecznych.
• Nauka samodzielności
• Zachowania trudne czym są i jak sobie z nimi radzić
• Jak rozmawiać z rodzicami na temat trudności dziecka

4. Terapeuta cień- kim jest- jak wspierać dziecko w placówkach przedszkolnych i szkolnych

5. Współpraca dom- przedszkole- inni terapeuci dziecka


Archiwum
© SPEKTRUM 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl