PRZEDSZKOLE

Misja

„Tęczowy domek”
Przedszkole terapeutyczne inne niż wszystkie…


Założycielka przedszkola psycholog Katarzyna Wiśniewska od wielu lat pracuje z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami, doświadczenie zdobyte przez lata, przygotowało ją do stworzenia miejsca wyjątkowego, odznaczającego się nie tylko miłą atmosferą i ciepłymi wnętrzami ale i prowadzoną fachowo terapią, dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Jesteśmy pierwszą w powiecie grodziskim placówką prowadzącą kompleksową terapię dzieci ze spektrum autyzmu w oparciu o zasady Stosowanej Analizy Zachowania zwanej inaczej terapią behawioralną. W naszym punkcie przedszkolnym realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz działania terapeutyczne. Nasi terapeuci posiadają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zebrane podczas ponad 10 lat intensywnej pracy, to osoby, które jako jedne z pierwszych w Polsce szkoliły się w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania pod superwizją doktor Moniki Suchowierskiej. Posiadają nie tylko 10 letnie doświadczenie zawodowe, dużą wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną ale ciągle doskonalą i rozwijają swoje umiejętności dzięki czemu oferowana dzieciom z zaburzeniami rozwoju pomoc jest niezwykle efektywna.

Punkt przedszkolny „ Tęczowy Domek” to miejsce, gdzie prowadzona jest intensywna, wczesna i indywidualna terapia . Naszą misją jest usprawnienie funkcjonowania dziecka we wszystkich jego obszarach. W naszym zespole pracują wyłącznie terapeuci wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Prowadzone programy terapii są opracowywane i dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko ma swojego terapeutę nadzorującego, a nad całokształtem terapii i edukacji czuwają superwizorzy. Realizujemy wszystkie zawarte w orzeczeniu oddziaływania.


Oferujemy:
1. Edukację w małych czteroosobowych grupach
2. Stałą opiekę psychologa, logopedy, pedagoga, fizjoterapeuty
3. Całodzienne wyżywienie
4. Religię dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę
5. Teatrzyki
6. Wycieczki
7. Koncerty muzyczne
8. Spotkania z ciekawymi gośćmi
9. Zajęcia grupowe w tym
• Trening Umiejętności Społecznych
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Metoda „Dotyk i komunikacja” – CH. Knill,
• Dogoterapia
• Rytmika
• Gimnastyka
• Muzykoterapia
• Artterapia
• Logorytmika
10. Terapia indywidualna w tym
• Terapia behawioralna 5 dni w tygodniu
• Logopedia 2 razy w tygodniu
• Zajęcia SI w zależności od zaleceń diagnosty
• Rehabilitacja ruchowa, ćwiczenia korekcyjne
• Terapia ręki

12. Możliwość korzystania (za dodatkową opłatą ) ze świetlicy oraz dodatkowych zajęć zarówno o charakterze terapeutycznym (logopeda, psycholog, pedagog, terapia SI, rehabilitacja) jak również zajęć o charakterze ogólnorozwojowym (zajęcia kulinarne, zajęcia z ceramiki, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe)


METODY PRACY
- Stosowana Analiza Zachowań - ABA (ang. Applied Behavior Analysis)
- PECS – wspomagana komunikacja

TERAPIA
Chociaż pół wieku temu Leo Kanner opisał zaburzenie autyzmu, jednak nadal nie znaleźliśmy jednoznacznej odpowiedzi czym jest autyzm i jak go leczyć. Przez wiele lat naukowcy próbowali odnaleźć skuteczne formy terapii i pomocy dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.
Obecnie można stwierdzić, że „Stosowana Analiza Zachowań –ABA osiągnęła dotychczas najlepsze wyniki w terapii dzieci autystycznych” (Randall P. , Parker J. 2001 Autyzm. Jak pomóc rodzinie.) Na podstawie wielu badań naukowcy udowodnili, że tylko jedna forma terapii , a więc intensywnego wdrażania w życie zaleceń i procedur stosowanej analizy zachowań może przynieść trwałą poprawę zdrowia dzieci z autyzmem (Maurice C.(red.)2002 –Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi)
Archiwum
© SPEKTRUM 2018
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl