Oferta

W naszym Centrum znajdziecie państwo pomoc:
*Psychologa
*Psychiatry
*Logopedy
*Pedagoga
*Terapeuty Integracji Sensorycznej
*Rehabilitantów Neuroortopedycznych

Zajmujemy sie diagnozą psychologiczną i wspieraniem rodziny w postępowaniu z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.
Wykonujemy:
  • Diagnozę Całościowych Zaburzeń Rozwoju (Autyzm, Z. Aspergera)
  • Diagnozę ryzyka dysleksji
  • Diagnozę funkcjonalną sprawności percepcyjno-motorycznych i poznawczych (m.in. testy rozwoju umysłowego- Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Skala Inteligencji Wechslera)
  • Diagnozę funkcjonalną rozwoju emocjonalnego, komunikacji i kompetencji społecznych
  • Ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka
  • Określanie mocnych i słabych stron dziecka
Archiwum
© SPEKTRUM 2020
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl